ข่าวประชาสัมพันธ ์  |  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  |   ข่าวรับสมัครงาน  |   ภาพกิจกรรม  |   แหล่งท่องเที่ยว    |   ผลิตภัณฑ์ตำบล 
history
vision
policy
stra
project
budget
struc
duty
personel
 
   
     
 
   
     
   
     
 


 


eXTReMe Tracker

        ระบบเจ้าหน้าที่ 7
 

 
 
ประกาศรับสมัครปลัด ระดับ 8
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งใหรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลเทพา (ดู : 581)
 
รับโอนพนักงานการเงินและบัญชี อ่าน (386)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) อ่าน (417)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ 2557 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) อ่าน (403)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2557 อ่าน (364)
ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึงพ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2557 อ่าน (1013)
   
   
  ทต.โคกม่วง : ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมสอบราคาซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสักออก ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา อ่าน (169)
  ทต.โคกม่วง : ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสักออก ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา อ่าน (169)
  ทต.นาทวีนอก : การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาทวีนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) อ่าน (188)
  อบต.นาหว้า : ประชาสัมพันธ์การตรวจงานโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ม.11 อ่าน (159)
  ทต.เกาะแต้ว : ประกวดผลิตภัณฑ์ คก.เที่ยว ชม กิน "ถิ่นเกาะแต้ว" อ่าน (159)
     
   
 
     
   
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
  ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อ่าน (4775)
  รับโอนย้ายเจ้าหน้าพนักงานธุรการ อ่าน (4092)
     
   
สอบถามตำแหน่งว่าง/กรอบตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน3 อ่าน:2224 ตอบ:1
รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ อ่าน:2128 ตอบ:0
รับโอนย้ายตำแหน่งบุคลากร อ่าน:4706 ตอบ:0
นายช่างเขียนแบบ2 อ่าน:1882 ตอบ:1
ขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาล อ่าน:2077 ตอบ:0
   
   
  อบต.นาหม่อม : รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อ่าน:44 ตอบ:0
  ทม.คอหงส์ : ส้วมเต็ม ติดต่อต่อเทศบาลยังไงครับ อ่าน:48 ตอบ:1
  ทม.คอหงส์ : ช่วงนี้ยุงกลางวันเยอะมาก อ่าน:50 ตอบ:0
  ทม.คอหงส์ : น้ำขยะจากรถขนขยะเทศบาลคอหงส์ อ่าน:59 ตอบ:1
  อบต.นาหม่อม : รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อ่าน:40 ตอบ:0
     
   
 

 

เทศบาลตำบลเทพา
เลขที่ 221 ถนนประธานสุขา ตำบลเทพาอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
โทร.0-7437-6301 , 0-7437-6304  E-mail : info@thepacity.go.th
© Copyright 2006. ThepaCity.go.th All rights reserved. Powered by
CityVariety.com