ข่าวประชาสัมพันธ ์  |  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  |   ข่าวรับสมัครงาน  |   ภาพกิจกรรม  |   แหล่งท่องเที่ยว    |   ผลิตภัณฑ์ตำบล 
history
vision
policy
stra
project
budget
struc
duty
personel
 
   
     
 
   
     
   
     
 


 


eXTReMe Tracker

        ระบบเจ้าหน้าที่ 7
 

 
 
ประกาศรับสมัครปลัด ระดับ 8
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งใหรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลเทพา (ดู : 555)
 
รับโอนพนักงานการเงินและบัญชี อ่าน (349)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) อ่าน (394)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ 2557 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) อ่าน (379)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2557 อ่าน (335)
ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึงพ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2557 อ่าน (954)
   
   
  ทต.ปาดัง : รายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2557 อ่าน (205)
  อบต.ป่าขาด : เชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีการแข่งเรือ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๗ อ่าน (226)
  ทม.ม่วงงาม : ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผุ้บริหาร อ่าน (363)
  ทต.โคกม่วง : ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนคลอง หมู่ที่ 9 และ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังพร้าวเล-พรุล้อมช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) อ่าน (261)
  อบต.ทุ่งขมิ้น : ประกาศ เรียกประชุมสภา อบต.ทุ่งขมิ้น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 อ่าน (259)
     
   
 
     
   
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
  ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อ่าน (4747)
  รับโอนย้ายเจ้าหน้าพนักงานธุรการ อ่าน (4067)
     
   
สอบถามตำแหน่งว่าง/กรอบตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน3 อ่าน:2197 ตอบ:1
รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ อ่าน:2104 ตอบ:0
รับโอนย้ายตำแหน่งบุคลากร อ่าน:4680 ตอบ:0
นายช่างเขียนแบบ2 อ่าน:1861 ตอบ:1
ขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาล อ่าน:2056 ตอบ:0
   
   
  ทม.คอหงส์ : การเสียภาษีโรงเรือน อ่าน:65 ตอบ:0
  ทม.คอหงส์ : แจ้งตัดกิ่งไม้ อ่าน:72 ตอบ:0
  อบต.ป่าขาด : เครื่องจักร (รถเกรดเดอร์,รถบท,รถน้ำ) อ่าน:76 ตอบ:0
  ทม.เขารูปช้าง : สัญญาณไฟจราจรสามแยกสวนตูน อ่าน:66 ตอบ:0
  ทม.คอหงส์ : ส่งเสียงรบกวน ในการจัดงานสงกรานต์ อ่าน:156 ตอบ:1
     
   
 

 

เทศบาลตำบลเทพา
เลขที่ 221 ถนนประธานสุขา ตำบลเทพาอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
โทร.0-7437-6301 , 0-7437-6304  E-mail : info@thepacity.go.th
© Copyright 2006. ThepaCity.go.th All rights reserved. Powered by
CityVariety.com