ข่าวประชาสัมพันธ ์  |  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  |   ข่าวรับสมัครงาน  |   ภาพกิจกรรม  |   แหล่งท่องเที่ยว    |   ผลิตภัณฑ์ตำบล 
history
vision
policy
stra
project
budget
struc
duty
personel
 
   
     
 
   
     
   
     
 


 


eXTReMe Tracker

        ระบบเจ้าหน้าที่ 8
 

 
 
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล
เทศบาลตำบลเทพา จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลจากตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลเทพา (ดู : 522)
 
รับโอนพนักงานการเงินและบัญชี อ่าน (694)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) อ่าน (871)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ 2557 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) อ่าน (744)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2557 อ่าน (685)
ประกาศรับสมัครปลัด ระดับ 8 อ่าน (950)
   
   
  ทต.ควนเนียง : ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง อ่าน (119)
  ทต.ควนเนียง : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมห้องเรียนอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนเนียง อ่าน (117)
  ทม.คอหงส์ : ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2557 อ่าน (121)
  อบต.ทำนบ : ประกาศสอบราคา อ่าน (114)
  ทต.บ้านไร่ : สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อ่าน (116)
     
   
 
     
   
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
  ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อ่าน (5167)
  รับโอนย้ายเจ้าหน้าพนักงานธุรการ อ่าน (4367)
     
   
สอบถามตำแหน่งว่าง/กรอบตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน3 อ่าน:2468 ตอบ:1
รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ อ่าน:2344 ตอบ:0
รับโอนย้ายตำแหน่งบุคลากร อ่าน:4901 ตอบ:0
นายช่างเขียนแบบ2 อ่าน:2055 ตอบ:1
ขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาล อ่าน:2244 ตอบ:0
   
   
  ทม.คอหงส์ : สอบถามงานว่าง อ่าน:58 ตอบ:1
  ทม.คอหงส์ : ขอที่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ครับ อ่าน:65 ตอบ:1
  อบต.ทับช้าง : เว็บไซต์ใหม่สวยงามมาก อ่าน:53 ตอบ:0
  อบต.ป่าขาด : ทางเข้าวัดและโรงเรียน อ่าน:58 ตอบ:0
  ทต.พะตง : เทิดทูนสถาบัน อ่าน:95 ตอบ:3
     
   
 

 

เทศบาลตำบลเทพา
เลขที่ 221 ถนนประธานสุขา ตำบลเทพาอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
โทร.0-7437-6301 , 0-7437-6304  E-mail : info@thepacity.go.th
© Copyright 2006. ThepaCity.go.th All rights reserved. Powered by
CityVariety.com