ข่าวประชาสัมพันธ ์  |  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  |   ข่าวรับสมัครงาน  |   ภาพกิจกรรม  |   แหล่งท่องเที่ยว    |   ผลิตภัณฑ์ตำบล 
history
vision
policy
stra
project
budget
struc
duty
personel
 
   
     
 
   
     
   
     
 


 


eXTReMe Tracker

        ระบบเจ้าหน้าที่ 8
 

 
 
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล
เทศบาลตำบลเทพา จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลจากตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลเทพา (ดู : 315)
 
รับโอนพนักงานการเงินและบัญชี อ่าน (632)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) อ่าน (811)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ 2557 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) อ่าน (680)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2557 อ่าน (623)
ประกาศรับสมัครปลัด ระดับ 8 อ่าน (876)
   
   
  อบต.บ่อแดง : รายงานการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกระบาด อ่าน (123)
  ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา : การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น อ่าน (68)
  ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา : เชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การปรับระบบซีเป็นระบบแท่ง เส้นทางความก้าวหน้า การเตรียมพร้อม และสิทธิสวัสดิการของบุคลากรส่วนท้องถิ่น อ่าน (54)
  ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา : ขอร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร ของอปท. อ่าน (39)
  ทต.นาทับ : รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณปี 2557 อ่าน (124)
     
   
 
     
   
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
  ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อ่าน (5080)
  รับโอนย้ายเจ้าหน้าพนักงานธุรการ อ่าน (4297)
     
   
สอบถามตำแหน่งว่าง/กรอบตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน3 อ่าน:2409 ตอบ:1
รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ อ่าน:2290 ตอบ:0
รับโอนย้ายตำแหน่งบุคลากร อ่าน:4855 ตอบ:0
นายช่างเขียนแบบ2 อ่าน:2018 ตอบ:1
ขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาล อ่าน:2201 ตอบ:0
   
   
  ทต.พะตง : ธาตุแท้(สันดาน)นักการเมือง อ่าน:128 ตอบ:0
  ทต.พะตง : วิถีทางของ "ดม" อ่าน:115 ตอบ:2
  อบต.พังยาง : อบต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง รับโอน ย้ายพนักงานส่วนตำบล/กระทรวงอื่น ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อ่าน:63 ตอบ:0
  อบต.ระโนด : อบต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง รับโอน ย้ายพนักงานส่วนตำบล/กระทรวงอื่น ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อ่าน:56 ตอบ:0
  ทต.คูหาใต้ : อบต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง รับโอน ย้ายพนักงานส่วนตำบล/กระทรวงอื่น ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อ่าน:13 ตอบ:0
     
   
 

 

เทศบาลตำบลเทพา
เลขที่ 221 ถนนประธานสุขา ตำบลเทพาอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
โทร.0-7437-6301 , 0-7437-6304  E-mail : info@thepacity.go.th
© Copyright 2006. ThepaCity.go.th All rights reserved. Powered by
CityVariety.com