แนะนำบุคลากร
 • นายก่อฝาด ผุดผ่อง
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • นายเกียรติศักดิ์ เหมะรักษ์
  หัวหน้าสำนักปลัด
 • ว่าที่ รต. ทัศนัย เกตุทองสง
  รองปลัดเทศบาล
 • นางสุภัชญา เส้งทั่น
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 • นายนิพนธ์ พงศ์ทิพย์พนัส
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 • นายฮาสันติ แสงรายา
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • นางสมจิต หะยีเตะ
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • นายอิสดาเรส หะยีเด
  รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพา
 • นางจรรยา สุวรรณวงศ์
  รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพา

สดร.เปิดอบรม 11 โรงเรียนแดนใต้ส่องดวงจันทร์กำหนดรอมฎอน (ดู : 7)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมจัดกิจกรรมฝึกอบรมสังเกตการณ์ดวงจันทร์ เพื่อใช้สังเกตจันทร์เสี้ยวแรกสำหรับกำหนดวันถือศีลอดรอมฏอนปี' 59 คืนวันที่ 5 มิ.ย59 หนึ่งในกิจกรรมนำร่องด้านดาราศาสตร์อิสลามของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา       &nb...