ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  |   ข่าวรับสมัครงาน  |   ภาพกิจกรรม  |   แหล่งท่องเที่ยว    |   ผลิตภัณฑ์ตำบล 
history
vision
policy
stra
project
budget
struc
duty
personel
 
   
     
 
   
     
   
     
 


 


eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 1

 
 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแห
(ดู : 1,221)
 
ประกาศ เรื่อง เรื่อง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ส... (อ่าน : 376)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ... (อ่าน : 1,221)
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเทพา จ... (อ่าน : 301)
ประกาศ ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (อ่าน : 321)
ประกาศ เรื่อง แจ้งประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 (อ่าน : 267)
   
   
  ทน.สงขลา : ขอเชิญชาวสงขลา ร่วมแสดงน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล อ่าน (353)
  อบต.สะท้อน : ประกาศ อบต.สะท้อน เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายสะท้อน-สะ... อ่าน (375)
  อบต.สะท้อน : ประกาศ อบต.สะท้อน เรื่อง แจ้งราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายสะท้อน-สะ... อ่าน (378)
  อบต.ท่าหิน : ประกาศการครวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาซ่แมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7,9 ตำบลท่า... อ่าน (406)
  ทม.กำแพงเพชร : ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน (อาหารไ... อ่าน (394)
     
   
 
     
   
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
     
   
เชิญร่วมประชาคมออนไลน์นำเสนอปัญหาความต้องการของชุมชน (อ่าน 609 : ตอบ 0)
สอบถามตำแหน่งว่าง (อ่าน 49 : ตอบ 0)
รับโอนย้าย (อ่าน 101 : ตอบ 0)
สอบถามตำแหน่งว่าง/กรอบตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน3 (อ่าน 2,720 : ตอบ 1)
รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 2,504 : ตอบ 0)
   
   
  ทต.สทิงพระ : หาดเริ่มดีแต่คนงานยังห่วย อ่าน(235) ตอบ(1) อ่าน:11 ตอบ:1
  ทม.คอหงส์ : ถนนทางเดิน อ่าน(2,244) ตอบ(0) อ่าน:11 ตอบ:1
  ทต.สทิงพระ : หาดสวย อ่าน(2,574) ตอบ(0) อ่าน:11 ตอบ:1
  อบต.คูหา : ชมเชย อ่าน(2,493) ตอบ(0) อ่าน:11 ตอบ:1
  ทม.คอหงส์ : รบกวนช่วยกำจัดขยะ อ่าน(3,004) ตอบ(0) อ่าน:11 ตอบ:1
     
   
 

 

เทศบาลตำบลเทพา
เลขที่ 221 ถนนประธานสุขา ตำบลเทพาอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
โทร.0-7437-6301 , 0-7437-6304  E-mail : info@thepacity.go.th
© Copyright 2006. ThepaCity.go.th All rights reserved. Powered by
CityVariety.com