ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  |   ข่าวรับสมัครงาน  |   ภาพกิจกรรม  |   แหล่งท่องเที่ยว    |   ผลิตภัณฑ์ตำบล 
history
vision
policy
stra
project
budget
struc
duty
personel
 
   
     
 
   
     
   
     
 


 


eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 1

 
 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแห
(ดู : 356)
 
ประกาศ เรื่อง เรื่อง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ส... (อ่าน : 148)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ... (อ่าน : 356)
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเทพา จ... (อ่าน : 79)
ประกาศ ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (อ่าน : 96)
ประกาศ เรื่อง แจ้งประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 (อ่าน : 69)
   
   
  อบต.เกาะใหญ่ : ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโรงสีเก่า... อ่าน (162)
  ทต.จะนะ : มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง อ่าน (149)
  อบต.พังลา : โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ จำนวน 2 โครงการ อ่าน (162)
  อบต.พังลา : โครงการต่อเติมหลังคาพร้อมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พังลา อ่าน (155)
  ทต.บ่อตรุ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งครอบครองงาช้างและการค้างาช้าง อ่าน (145)
     
   
 
     
   
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน : 5,309)
รับโอนย้ายเจ้าหน้าพนักงานธุรการ (อ่าน : 4,465)
     
   
สอบถามตำแหน่งว่าง/กรอบตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน3 (อ่าน 2,574 : ตอบ 1)
รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 2,382 : ตอบ 0)
รับโอนย้ายตำแหน่งบุคลากร (อ่าน 4,974 : ตอบ 0)
นายช่างเขียนแบบ2 (อ่าน 2,116 : ตอบ 1)
ขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาล (อ่าน 2,288 : ตอบ 0)
   
   
  ทต.เชิงแส : สอบถามเรื่องโครงการวางท่อเมนต์ประปา อ่าน(93) ตอบ(0) อ่าน:11 ตอบ:1
  อบต.จะโหนง : ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากโรงงานซีแพค ขุนทอง และ อบต.จะโหนง อ่าน(548) ตอบ(0) อ่าน:11 ตอบ:1
  ทม.คอหงส์ : มีปัญหาถังขยะเยอะเกินไปแล้วทะเลาะกัน อ่าน(477) ตอบ(0) อ่าน:11 ตอบ:1
  อบต.จะโหนง : ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับงานอบต.เทศบาล และเขต อ่าน(552) ตอบ(0) อ่าน:11 ตอบ:1
  ทต.พะวง : ต้องการคูระบายน้ำซอยผงาด อ่าน(212) ตอบ(0) อ่าน:11 ตอบ:1
     
   
 

 

เทศบาลตำบลเทพา
เลขที่ 221 ถนนประธานสุขา ตำบลเทพาอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
โทร.0-7437-6301 , 0-7437-6304  E-mail : info@thepacity.go.th
© Copyright 2006. ThepaCity.go.th All rights reserved. Powered by
CityVariety.com