ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  |   ข่าวรับสมัครงาน  |   ภาพกิจกรรม  |   แหล่งท่องเที่ยว    |   ผลิตภัณฑ์ตำบล 
history
vision
policy
stra
project
budget
struc
duty
personel
 
   
     
 
   
     
   
     
 


 


eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 2

 
 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแห
(ดู : 1,451)
 
คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี (อ่าน : 494)
ประกาศ เรื่อง เรื่อง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ส... (อ่าน : 573)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ... (อ่าน : 1,451)
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเทพา จ... (อ่าน : 507)
ประกาศ ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (อ่าน : 566)
   
   
  อบต.คลองเปียะ : ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อ่าน (15)
  อบต.ท่าหมอไทร : เชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ (BIKE FOR MOM) อ่าน (38)
  อบต.บ่อดาน : เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)เพื่อ... อ่าน (27)
  ทม.คอหงส์ : สรุปผลการประขุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการให้เอกชนลงทุน ก่อสร้างโ... อ่าน (30)
  อบต.ปากบาง : ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) อ่าน (32)
     
   
 
     
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558 (อ่าน : 19)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558 (อ่าน : 495)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558 (อ่าน : 108)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557 - มีนาคม 2558 (อ่าน : 180)
   
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
     
   
เชิญร่วมประชาคมออนไลน์นำเสนอปัญหาความต้องการของชุมชน (อ่าน 3,110 : ตอบ 0)
สอบถามตำแหน่งว่าง (อ่าน 162 : ตอบ 0)
รับโอนย้าย (อ่าน 204 : ตอบ 0)
สอบถามตำแหน่งว่าง/กรอบตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน3 (อ่าน 2,848 : ตอบ 1)
รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 2,598 : ตอบ 0)
   
   
  ทต.พะวง : เปิดเพจกระดานสนทนาของ อบต.เพื่ออะไร อ่าน(72) ตอบ(1) อ่าน:11 ตอบ:1
  ทม.คอหงส์ : อยากทราบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ ทม.คอหงส์ อ่าน(226) ตอบ(1) อ่าน:11 ตอบ:1
  ทม.เขารูปช้าง : การทำความสะอาดคูระบายนำ้ อ่าน(128) ตอบ(1) อ่าน:11 ตอบ:1
  ทต.จะนะ : รับโอนย้าย อ่าน(199) ตอบ(0) อ่าน:11 ตอบ:1
  ทต.ท่าช้าง : น้ำใช้อุปโภค บริโภค อ่าน(171) ตอบ(0) อ่าน:11 ตอบ:1
     
   
 

 

เทศบาลตำบลเทพา
เลขที่ 221 ถนนประธานสุขา ตำบลเทพาอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
โทร.0-7437-6301 , 0-7437-6304  E-mail : info@thepacity.go.th
© Copyright 2006. ThepaCity.go.th All rights reserved. Powered by
CityVariety.com