ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  |   ข่าวรับสมัครงาน  |   ภาพกิจกรรม  |   แหล่งท่องเที่ยว    |   ผลิตภัณฑ์ตำบล 
history
vision
policy
stra
project
budget
struc
duty
personel
 
   
     
 
   
     
   
     
 


 


eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 2

 
 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแห
(ดู : 1,368)
 
ประกาศ เรื่อง เรื่อง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ส... (อ่าน : 468)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ... (อ่าน : 1,368)
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเทพา จ... (อ่าน : 436)
ประกาศ ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (อ่าน : 474)
ประกาศ เรื่อง แจ้งประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558 (อ่าน : 399)
   
   
  อบต.บางเขียด : ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.3 ต.บางเขียด อ่าน (433)
  ทต.ท่าช้าง : บริการประชนเกี่ยวกับการบริการรับชำระภาษีนอกเวลาราชการ ช่วงเวลาพักเที่ยงและ... อ่าน (412)
  ทต.คูหาใต้ : สอบราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุ้มปะ จำนวน 1 โครงการ อ่าน (407)
  ทต.คูหาใต้ : สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางในเขตพื้นที่ตำบลคูหาใต้ จำนวน 14 สายทาง อ่าน (416)
  อบต.ท่าบอน : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน อ่าน (497)
     
   
 
     
   
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
     
   
เชิญร่วมประชาคมออนไลน์นำเสนอปัญหาความต้องการของชุมชน (อ่าน 2,867 : ตอบ 0)
สอบถามตำแหน่งว่าง (อ่าน 116 : ตอบ 0)
รับโอนย้าย (อ่าน 181 : ตอบ 0)
สอบถามตำแหน่งว่าง/กรอบตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน3 (อ่าน 2,806 : ตอบ 1)
รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 2,584 : ตอบ 0)
   
   
  ทม.คอหงส์ : ขอบคุณที่ดูแลความสะอาดบ้านปลักธง อ่าน(258) ตอบ(0) อ่าน:11 ตอบ:1
  อบต.จะโหนง : ขออนุญาติฝากร้านจำหน่าย –>ชุดตรวจmetamphetamineในปัสสาวะ ราคาถูกสุดๆๆ ขายปลีก-ส่ง อ่าน(256) ตอบ(0) อ่าน:11 ตอบ:1
  ทม.คอหงส์ : ร้องเรียนจุดตั้งถังขยะ หมู่บ้านสุธาทิพย์ ม.หาดใหญ่ อ่าน(1,012) ตอบ(0) อ่าน:11 ตอบ:1
  อบต.ป่าขาด : ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงานภาคใต้ อ่าน(197) ตอบ(0) อ่าน:11 ตอบ:1
  อบต.ควนโส : ขอแนะนำเครื่องรับ-ส่งแฟกซ์จากซิมมือถือค่ะ (ไม่ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์บ้าน) อ่าน(467) ตอบ(0) อ่าน:11 ตอบ:1
     
   
 

 

เทศบาลตำบลเทพา
เลขที่ 221 ถนนประธานสุขา ตำบลเทพาอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
โทร.0-7437-6301 , 0-7437-6304  E-mail : info@thepacity.go.th
© Copyright 2006. ThepaCity.go.th All rights reserved. Powered by
CityVariety.com