ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  |   ข่าวรับสมัครงาน  |   ภาพกิจกรรม  |   แหล่งท่องเที่ยว    |   ผลิตภัณฑ์ตำบล 
history
vision
policy
stra
project
budget
struc
duty
personel
 
   
     
 
   
     
   
     
 


 


eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 8

 
 
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล
(ดู : 676)
 
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล (อ่าน : 676)
รับโอนพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน : 728)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) (อ่าน : 901)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ 2557 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) (อ่าน : 772)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2557 (อ่าน : 755)
   
   
  อบต.บ่อดาน : ประกาศ เรื่อง ยกระดับถนนลูกรังสายชมทุ่ง - สายประชาราษฎร์ หมู่ที่ 2 ต.บ่อดา... อ่าน (57)
  อบต.บ่อดาน : ประกาศ เรื่อง ยกระดับถนนกลางแคว - วัดใหม่ หมู่ที่ 6 ต.บ่อดาน อ่าน (61)
  อบต.วัดจันทร์ : ตารางแสดงวงเงินราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 อ่าน (68)
  อบต.ท่าชะมวง : ประกาศผลการวิเคราะห์น้ำประปา อ่าน (58)
  อบต.วัดจันทร์ : ตารางแสดงวงเงินราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน อ่าน (65)
     
   
 
     
   
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน : 5,218)
รับโอนย้ายเจ้าหน้าพนักงานธุรการ (อ่าน : 4,399)
     
   
สอบถามตำแหน่งว่าง/กรอบตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน3 (อ่าน 2,495 : ตอบ 1)
รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 2,366 : ตอบ 0)
รับโอนย้ายตำแหน่งบุคลากร (อ่าน 4,923 : ตอบ 0)
นายช่างเขียนแบบ2 (อ่าน 2,075 : ตอบ 1)
ขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาล (อ่าน 2,265 : ตอบ 0)
   
   
  อบต.กระดังงา : สมัครงานไทยพาณิชย์กับความสำเร็จของคุณ อ่าน(34) ตอบ(0) อ่าน:11 ตอบ:1
  อบต.ชุมพล : ให้หาความท้าทายมาเพิ่มในการสมัครงานพิษณุโลก อ่าน(35) ตอบ(0) อ่าน:11 ตอบ:1
  อบต.สนามชัย : ให้หาความท้าทายมาเพิ่มในการสมัครงานพิษณุโลก อ่าน(38) ตอบ(0) อ่าน:11 ตอบ:1
  อบต.เขาแดง : ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)เครื่องพิมพ์เช็ค อ่าน(77) ตอบ(0) อ่าน:11 ตอบ:1
  อบต.คูหา : ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)เครื่องพิมพ์เช็ค อ่าน(65) ตอบ(1) อ่าน:11 ตอบ:1
     
   
 

 

เทศบาลตำบลเทพา
เลขที่ 221 ถนนประธานสุขา ตำบลเทพาอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
โทร.0-7437-6301 , 0-7437-6304  E-mail : info@thepacity.go.th
© Copyright 2006. ThepaCity.go.th All rights reserved. Powered by
CityVariety.com