ข่าวประชาสัมพันธ์  |  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  |   ข่าวรับสมัครงาน  |   ภาพกิจกรรม  |   แหล่งท่องเที่ยว    |   ผลิตภัณฑ์ตำบล 
history
vision
policy
stra
project
budget
struc
duty
personel
 
   
     
 
   
     
   
     
 


 


eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 8

 
 
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล
(ดู : 676)
 
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล (อ่าน : 676)
รับโอนพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน : 728)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) (อ่าน : 902)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ 2557 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) (อ่าน : 773)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2557 (อ่าน : 756)
   
   
  ทต.พะตง : วันปิยมหาราช ประจำปี 2557 อ่าน (140)
  อบต.ระวะ : เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2558/โครงการขุดลอกทางระบายน้ำภายในตำบลระวะ อำเภ... อ่าน (268)
  อบต.ระวะ : ประกาศประชาสัมพันธ์สอบราคาจัดจ้างโครงการขุดลอกทางระบายน้ำภายในตำบลระวะ อ่าน (203)
  ทต.โคกม่วง : ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง โครงการปรับปรุงซ่อมแซ... อ่าน (257)
  อบต.ระวะ : ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้าง อ่าน (257)
     
   
 
     
   
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน : 5,220)
รับโอนย้ายเจ้าหน้าพนักงานธุรการ (อ่าน : 4,402)
     
   
สอบถามตำแหน่งว่าง/กรอบตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน3 (อ่าน 2,495 : ตอบ 1)
รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 2,366 : ตอบ 0)
รับโอนย้ายตำแหน่งบุคลากร (อ่าน 4,923 : ตอบ 0)
นายช่างเขียนแบบ2 (อ่าน 2,075 : ตอบ 1)
ขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาล (อ่าน 2,266 : ตอบ 0)
   
   
  ทม.คอหงส์ : ซอยราษฎร์สันติ อ่าน(47) ตอบ(0) อ่าน:11 ตอบ:1
  อบต.คูขุด : เรามีความพร้อมมากเท่าไหร่ในการหางาน เราก็จะยิ่งก้าวไปได้เร็วกว่าคนอื่น ๆ อ่าน(74) ตอบ(0) อ่าน:11 ตอบ:1
  ทต.สทิงพระ : uggs.no 5 amounts of trust อ่าน(78) ตอบ(0) อ่าน:11 ตอบ:1
  ทต.สทิงพระ : woolrich spaccio bologna Avocado Butter to have dazzling and or secure skincare อ่าน(75) ตอบ(0) อ่าน:11 ตอบ:1
  ทต.สทิงพระ : giacconi woolrich are going to empty commercial dog food lose their freshness so cause the dog to withdraw อ่าน(73) ตอบ(0) อ่าน:11 ตอบ:1
     
   
 

 

เทศบาลตำบลเทพา
เลขที่ 221 ถนนประธานสุขา ตำบลเทพาอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
โทร.0-7437-6301 , 0-7437-6304  E-mail : info@thepacity.go.th
© Copyright 2006. ThepaCity.go.th All rights reserved. Powered by
CityVariety.com